Vízrendezési feladatok

 

Az Igazgatóság kezelésébe tartozó csatornákkal, vízrendezési művekkel kapcsolatos feladatok irányítása, ellátása és ellenőrzése körében:
 • kidolgozza a területi vízgazdálkodás vízrendezési éves, közép- és hosszú távú terveit;

 • figyelemmel kíséri a települések vízrendezési kérdéseit, szakmai segítséget nyújt az önkormányzatoknak;

 • közreműködik a vízilétesítmények megvalósításában;

 • koordinálja a vízrendezési művek összehangolt fejlesztését;

 • szakmailag segíti az önkormányzatok vízgazdálkodási szakfeladatait ellátó szervezetek ilyen irányú tevékenységét;

 • vezeti a kezelésében lévő vízrendezési művek nyilvántartásait;

 • közreműködik a szakágazati tevékenységet ellátók oktatásában;

 • részt vesz a regionális tervek készítésében;

 • elvégzi a védművek felülvizsgálatát, meghatározza a szükséges intézkedéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;

 • műszaki segítséget nyújt a vízgazdálkodási feladatokat ellátó egyéb szervezeteknek;

 • belföldi jogsegély keretében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság megkeresésére szakvéleményeket ad;

 • megkeresésre az Igazgatóság kezelésében levő vízrendezési létesítményekre vonatkozó pályázatok benyújtásához kezelői hozzájárulást ad;

 • az Igazgatóság kezelésében levő vízrendezési létesítmények keresztezéséhez, megközelítéséhez kezelői hozzájárulást ad;

 • megkeresésre elvégzi a vízrendezési létesítményekre vonatkozó jogszabálytervezetek véleményezését;

 • a helyi önkormányzatok vízrendezési célú címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányt értékeli;

 • közreműködik a vízrajzi szakágazat működésével, fejlesztésével kapcsolatos igények meghatározásában.


Fejlesztési feladatkörben:
 • gondoskodik a fejlesztési munkák előkészítéséről, végrehajtásáról;

 • ellátja a beruházási munkák kivitelezése során a műszaki ellenőrzési feladatokat.


Fenntartási feladatkörben:
 • gondoskodik a kezelésében lévő vízrendezési művek, nagyműtárgyak fenntartási, karbantartási éves terveinek összeállításáról, a feladatok meghatározásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről;

 • szakmailag felügyeli a szivattyútelepek (stabil és mobil) fenntartását, karbantartását,

 • koordinálja a tisztított szennyvíz bevezetésekből adódó többlet fenntartási tevékenységhez kapcsolódó feladatokat.


A védekezési tevékenység körében:
 • elkészíti a védelmi és nyilvántartási terveket;

 • véleményezi az önkormányzatok által megküldött védelmi terveket;

 • részt vesz a védekezésre való felkészülésben és a védekezésben;

 • végzi a védekezés területi szervezését, szakmai irányítását, a védekezésre kötelezettek védekezési tevékenységének szakmai összehangolását;

 • koordinálja a más védekezésre kötelezettek védekezési tevékenységét;

 • az önkormányzatok védekezési tevékenységéhez műszaki segítséget nyújt;

 • közreműködik a védekezési felkészülésben és a védőművek felülvizsgálatában;

 • összegzi a védekezések tapasztalatait, közreműködik a vízkárok kivizsgálásában;

 • összehangolja a főművi és társulati védekezési feladatokat, ellenőrzi a társulati készültségi fokozatok elrendelésének indokoltságát, véleményezi az elrendeléseket, összegzi és felterjeszti a napi és dekádjelentéseket, összefoglalókat, elszámolásokat.


A helyi vízkárelhárítással kapcsolatban:
 • adatokat szolgáltat az önkormányzatok védelmi terveinek elkészítéséhez;

 • kapcsolatot tart a területi önkormányzati és védelmi szervekkel;

 • kijelöli a műszaki szaktanácsadókat;

 • részt vesz a helyi vízkárok felmérésében;

 • elkészíti az előírt, illetve esetileg elrendelt védekezési jelentéseket.


A vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatban ellátja a vízgazdálkodási társulatok szakmai felügyeletét és adatokat szolgáltat a társulatok védelmi terveinek elkészítéséhez.

Nemzetközi kapcsolatok keretében szakértőként részt vesz a nemzetközi egyezményekből adódó feladatok ellátásában.