Elkészült az ADUVIZIG területésre vonakozó Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) végleges változata

Az 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez az ADUVIZIG működési területére vonatkozóan elkészítette a Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Tervet (VKGTT) és a tervhez a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján elkészült a „Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (stratégiai) környezeti vizsgálatának” dokumentum (SKV)  is. A VKGTT és az SKV dokumentumok véleményezési szakasza lezajlott, a tervek kiegészítése a megküldött észrevételek és vélemények alapján megtörtént.

 

A VKGTT az Alsó-Duna Vízügyi Igazgatóság területére vonatkozóan tartalmazza a felszíni és felszín alatti vízkészlet állapotának értékelését, az öntözés céljára rendelkezésre álló szabad vízkészletet, becslést ad a várható öntözési igényekre, feltárja az igények és lehetőségek közötti kapcsolatot. A terv célja a 2014-2020 fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztéseket szolgáló vízjogi engedélyek kiadásának stratégiai megalapozása.

Letölthető dokumentumok:

ADUVIZIG Vízkészlet Gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT)
Mellékletek
Térképmellékletek
Stratégiai Környezeti Vizsgálati dokumentum (SKV)