A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

A Víz Keretirányelv előírása szerint a vízgyűjtőgazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni.

A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen környezeti célkitűzések teljesítése:

  • 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még

  • nincsenek jó állapotban,

  • 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó ökológiai potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesül;

  • Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását;

  • Csökkenteni kell a vizek szennyezését;

  • 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések

  • teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna.


A második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet 2015. december 22-ig kell elkészíteni.

A „Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015" című VITAANYAG elkészült, 2014. január 23-ig véleményezhető volt.

 

A végleges, felülvizsgált Vízgyüjtő-gazdálkodási Tervek elérhetőek a www.vizeink.hu honlapon!