Belvízvédelem - Belvízvédelmi szakaszok

 

03.01. Bajai Belvízvédelmi Szakasz

 

A belvízvédelmi szakasz az országhatár D-i részén, a Duna bal partján található, a terület nagysága 1936 km2. Ny-i határát a Duna árvízvédelmi töltése, K-i határát a Duna-Tisza vízválasztó vonala, alkotja.  Átlagos szélessége 35-40 km, az É-i határa kb. a Szekszárd - Kiskunhalas összekötő vonalra esik.

A terület nagy része síkvidék jellegű, kivéve a terület É-ÉK-i oldalától DNY felé, Bajáig húzódó Illancs elnevezésű dombvonulatot, amely egyben a térség egyik vízválasztója is. A NY-i oldalán, az árvízvédelmi töltés mentén két, egymástól független mélyártér található, amelyeket az előző szakaszban leírt domb Dunáig húzódó vonulata választ el egymástól. K-ről a felső mélyárteret a Duna-völgyi főcsatorna, az alsó mélyárteret pedig a Ferenc-tápcsatorna határolja. A csatornáktól K-re eső terület egységesen fennsíki területnek tekinthető.

 
Vízrendezési és vízhasznosítási művek

 

Főcsatornák, csatornák

Mederszakasz (cskm, -tól, -ig)

Hossz (m)

Kígyós Főgyűjtő

21+850-23+566

29+426-35+207

44+692-44+995

45+204-106+554

68950

Bajmoki II. csatorna

2+720-5+696

2976

Bajmoki csatorna

17+000-18+325

1325

Tavankúti csatorna

115+450-124+850

9400

Bácsbokodi Kígyós

3+200-35+220

32020

Mátételki Kígyós

0+000-28+950

28950

Papp I. Csatorna

0+000-6+208

6208

Igali Főcsatorna

0+000-40+373

40373

Sárközi I. főcsatorna

0+000-9+937

9937

Sárközi II. főcsatorna

0+000-16+990

16990

DVCS

0+000-23+700

23700

Vajastoroki kifolyó

0+000-1+224

1224

Újfoki csatorna

0+000-1+973

1973

Karapancsai Főcsatorna

0+000-22+761

22761

Északi Főgyűjtő

0+000-13+320

13320

Ferenc Tápcsatorna

10+600-44+600

34000

 

Szivattyútelepek:

 

Vajastoroki szivattyútelep: A Vajastoroki összekötő csatorna 0+760 cskm szelvényében található, a belvizet a 1494,5 fkm szelvényében, az árvízvédelmi töltéstestbe épített csőzsilipen keresztül emeli a Dunába. A gépészete 4 db FLYGT PL 7060 típusú, darabonként 1,0 m3/s teljesítményű búvárszivattyúból áll.


Érsekcsanádi szivattyútelep: A Sárközi I. főcsatorna torkolatában található, a belvizet szintén az árvízvédelmi töltéstestbe épített csőzsilipen keresztül juttatja a Duna 1486,9 fkm szelvényébe. A szivattyúk maximális emelőmagassága 4,0 m. A gépészet 3 db. SLHLICK NICHOLS típusú, egyenként 2,0 m3/s teljesítményű centrifugál-szivattyúból áll.


DVCS torkolati szivattyútelep: A DVCS torkolatában található, a belvizet az árvízvédelmi töltéstestbe épített zsilipen keresztül juttatja a Duna 1478,7 fkm szelvényébe. A gépészet 2 db KCK 1200 típusú, egyenként 3,5  m3/s teljesítményű függőleges tengelyű, valamint 4 db FLYGT PL 7061 típusú, darabonként 1,0 m3/s teljesítményű búvárszivattyúból áll.


Hercegszántói szivattyútelep: A Klágya-Duna 0+000 cskm szelvényében található. Az un. szivattyúzott Igali öblözet belvizét emeli szükség esetén a Ferenc-tápcsatorna 16+200 cskm szelvényébe. A szivattyú maximális emelőmagassága 3,5 m. A gépészete 1 db. SCHLICK 2076 típusú, 0,6 m3/s teljesítményű, illetve 1db ABS-VUPX0501 típusú, 0,55 m3/s teljesítményű szivattyúból áll.


Karapancsai szivattyútelep: A Kadia-Ó-Duna torkolati szelvényében található. A Karapancsai főcsatorna által összegyűjtött belvizet emeli a Ferenc-tápcsatorna 14+000 cskm szelvényébe. A gépészet 2 db. Ganz Körting típusú, 1,85 m3/s teljesítményű centrifugál-szivattyúból, valamint 2 db FLYGT PL 7061 típusú, darabonként 1,0 m3/s teljesítményű búvárszivattyúból áll.


Újfoki szivattyútelepek: A szivattyútelepek a Karapancsai főcsatornát tehermentesítik. Kettős átemeléssel juttatják a belvizet a Duna 1440,377 fkm szelvényébe, a Karapancsai főcsatorna 6+770 cskm szelvényéből kiágazó Új-foki csatornán keresztül.


Újfoki I. szivattyútelep: az Újfoki-csatorna 1+350 cskm szelvényében található, közbenső átemelést szolgáló szivattyútelep. A Karapancsai csatornából a dunai védtöltés felé vezetett vizet emeli fel egy 1,7 m magas fenéklépcsőn. Gépészete 4 db. AGROFLUX 500 E típusú, darabonként 0,5 m3/s teljesítményű búvárszivattyúból áll.


Új-foki II. szivattyútelep: Az Újfoki csatorna torkolatában, a 0+010 cskm szelvényben található, a Duna árvízvédelmi töltésén átfektetett nyomócsőpáron juttatja a belvizet az árvízi oldali vízládába. A szivattyútelep gépészete 4 db. AGROFIL 500 E típusú, darabonként 0,5 m3/s teljesítményű búvárszivattyúból áll.

 

A Szakaszmérnökség működési területén az alábbi 33 település található:

 

Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsod, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút.

 

A felsorolt települések összes lakos száma meghaladja a 100.000 főt.

 

03.02. Kalocsai Belvízvédelmi Szakasz

 

A Kalocsai Szakaszmérnökség működési területe mintegy 1300 km2. Földrajzilag részben a Duna-Tisza közi hátságon részben az Alsó-Duna völgyben helyezkedik el. Északon a Solti síkság, keleten a Homokhátság, délen a Kalocsai Sárköz, nyugaton a Duna határolja. Teljes működési területet a Dél-Duna-völgyi és Sárközi belvízrendszer fedi le az alábbi részvízgyűjtő hálózattal.

 

Belvízrendszer

Csatorna neve

Hossza [m]

Sárköz

Sárközi I. sz. főcsatorna

40468

Sárközi II. sz. főcsatorna

30010

Sárközi III. sz. főcsatorna

22000

Csillagosi összekötő

0150

Homoródi összekötő csat.

2600

Sárközi Vízrendszer összesen:

95228

Dél-Duna-völgy

Dunavölgyi főcsatorna

47770

Csorna-Foktői csatorna

33380

VII. sz. csatorna

36300

Fűzvölgyi csatorna

15095

Kékesi réti csatorna

4431

Szelidi-tavi megkerülő csat.

6290

Szelidi-tavi csatorna

16728

Harta II. összekötő csat.

3295

Dél-Duna-völgyi vízrendszer összesen

163289

Vízrendszerek összesen:

258517

 

A védelmi szakasz az országos belvízvédelmi rendszerben a 03.02. kód alatt van nyilvántartva. A belvízvédelmi szakaszhoz tartozó csatornahálózat teljes hossza 258,517 km melyből 202,69 km kettős hasznosítású, kizárólag a belvizek elvezetésére 55,827 km szolgál.

 

A 03.02. belvízvédelmi szakasz a közigazgatási határok mentén 10 csatornaőrjárásra van felosztva. Akasztón, Soltvadkerten, valamint Öregcsertő-Csornapusztán 3 db csatornaőrtelep épült. A többi 7 csatornaőrjárásban az őr napi feladatait saját lakásából látja el.

 

A működési területen a belvízmentesítésre a Csorna –Foktői csatorna foktői szivattyútelepe szolgál, melynek kapacitása 7,4 m3/s. A szivattyútelepen gépészlakás van kialakítva.

 

A Kalocsától délre eső területek Dunából történő vízpótlásra 1 db szivattyútelep van kiépítve. A Duna folyam bal parti 1521,2 fkm szelvényében megépített Foktő-Barákai vízpótló mű kapacitása 2,0 m3/s.

 
A Szakaszmérnökség működési területén az alábbi 29 település található:

 

Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Solt, Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó, Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Uszód, Újtelek.

 

A felsorolt települések összes lakos száma meghaladja a 90.000 főt.

 

03.03. Kunszentmiklósi Belvízvédelmi Szakasz

 

A Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség működési területe a Solti-síkság északi részén a Kiskunsági-homokhát észak-keleti területén helyezkedik el, valamint a Duna-völgy és a Kiskunsági-homokvidék egy-egy részét fedi le. Területét északon a megyehatár, nyugaton a Duna folyam, délen Kiskőrös, Akasztó, nyugaton pedig Kecskemét közigazgatási határa zárja le.

 

A térségben jelentős nagyságú természetvédelmi területek találhatók. Ezek részben a Kiskunsági Nemzeti Park területei, részben egyéb országos és helyi védettségű természetvédelmi területek. A nemzeti park területének kétharmad része Bioszféra Rezervátum, a szikes tavak és a Kolon-tó pedig a Ramsari egyezmény alapján nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely. A szakaszmérnökség területén számos országos szinten is közkedvelt horgászvíz található, mint például a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna, illetve a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatorna.

 

A Szakaszmérnökség jelenlegi területe, mintegy 2070 km2, dolgozóinak száma 26 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben dolgozik.

 

 A Szakaszmérnökség működési területén az alábbi 29 település található:

 

Kunszentmiklós, Szabadszállás, Apostag, Dunaegyháza, Dunatetétlen, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Csengőd, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre, Fülöpszállás, Solt.

 

A felsorolt települések összes lakos száma meghaladja a 90.000 főt.

 

A Szakaszmérnökséghez 13 csatorna őrjárás és egy 4 m3/s, illetve egy 2 m3/s kapacitású szivattyútelep tartozik. A működési területén a főművi csatornák teljes hossza 321,259 km. A teljes csatornaszakaszból 205,500 km kettőshasznosítású, 115,759 km csatornaszakasz kizárólag belvízlevezetésre szolgál. A csatornáinkon 45 vízkormányzó műtárgy található.

 

Csatorna

Kezdőhossz

Véghossz

Hossz  /m/

Duna-völgyi Főcsatorna

71+470

117+500

46030

Füzvölgyi Öntöző Főcsatorna

15+095

48+169

33074

Harta I-es összekötő csatorna

0+000

1+415

1415

I-es övcsatorna

0+000

37+647

37647

II-es övcsatorna

0+000

11+000

11000

III-as övcsatorna

0+000

36+880

36880

Kigyóséri mellékág

0+000

7+710

7710

Kiskunsági Öntöző Főcsatorna

0+000

58+750

58750

KÖF-DVCS ök. csatorna

0+000

0+450

450

Kurjantó- Kondortó ök. csatorna

0+000

7+783

7783

Solti Árapasztó

0+000

3+522

3522

V-ös csatorna

0+000

27+212

27212

XXIII-as csatorna

0+000

16+005

16005

XXX-as csatorna

0+000

18+000

18000

XXXI-es csatorna

0+000

15+781

15781

ÖSSZESEN:

321259