Belvízvédelem - Belvízvédelmi fokozatok

 
A belvízvédelmi fokozatok elrendelése - a 10/1997. KHVM rendelet 19. §-a alapján - a következők szerint történik:

 

Az I. fokú készültséget kell elrendelni, ha

  • a belvizek összegyülekezése miatt intézkedéseket kell tenni arra, hogy a belvízvédelmi szakasz főcsatornái befogadóképesek legyenek;

  • a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését vagy a hóval betemetett szakaszok tisztítását kell elvégezni;

  • a belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt.


A II. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha az odavezetett belvizek következtében a szivattyútelepeket és egyéb vízkormányzó műtárgyakat kétműszakos üzemben kell működtetni.

 

A III. fokú készültséget akkor kell elrendelni, ha a védelmi szakasz területén a szivattyútelepek névleges összteljesítményük legalább 75%-ával folyamatosan üzemelnek, vagy a levezető kapacitás elégtelensége miatt a belvizek visszatartását, illetőleg szükségtárózását kell elrendelni.

 

Ha a KÖVIZIG működési területén a belvízi elöntés olyan méreteket ölt, hogy a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók, a vízügyi igazgató - a védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatásával - köteles a Törzs vezetője útján a miniszternek javaslatot tenni a rendkívüli készültség elrendelésének kezdeményezésére.

 

Az igazgatóság területén lefolytatandó belvízvédekezés során a területi feladatokat a bajai székhelyű védelmi törzs irányításával három védelmi szakasz látja el Baja, Kalocsa, Kunszentmiklós központtal. A védelmi szakaszok vezetői koordinálják a területükön működő vízi társulatok és önkormányzatok védekezéssel kapcsolatos feladatait.

 

A védekezéskor figyelembe veendő jogszabályok:


1995 évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról

232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről