Aszálykárelhárítás

Igazgatóságunk működési területén lévő felszíni és felszín alatti vízkészleteinkből - a jelenlegi nyilvántartások alapján - a vízjogi engedéllyel rendelkező öntözhető terület 13976 ha , ezen felül 1010 ha halastó vízigénye elégíthető ki .


Az ADUVIZIG 694 km kettősműködésű csatornán végez mezőgazdasági vízszolgáltatást, illetve lát el fenntartási, üzemelési feladatokat.


A Kiskunsági-Dunavölgyi öntözőrendszer vízellátását a Ráckevei (Soroksári) - Duna közvetítésével a Duna biztosítja. A Kiskunsági-főcsatorna Tassi zsilipén 15 m3/s, a DVCS-n 1,4 m3/s, a XXX. csatornán pedig 1,0 m3/s vízmennyiség bevezetése biztosított.


Ha a Duna vízállása Budapestnél (Budapest lánchídi vízmércén) 200 cm alá csökken, akkor a Ráckevei (Soroksári) - Dunán keresztül a gravitációs bevezetés lehetősége megszűnik a Kiskunsági-Dunavölgyi öntözőrendszerbe, ezért vízkorlátozásra kerülhet sor. A  Kiskunsági-Dunavölgyi öntözőrendszer megfelelő üzemállapotban tartásához legalább 5 m3/s vízbevezetést kell biztosítani a Kiskunsági-főcsatornába. Erre a vízhozamra szükség van a csatornák jó ökológiai állapotának megtartása érdekében is.


Aszályos, vízhiányos időszakban a csatornákon levő vízszintszabályozó műtárgyak összehangolt működtetésével biztosítja a csatornákon a megfelelő vízszinteket.


Működési területünk déli részének öntözővízzel való ellátásában is jelentős szerepe van a Duna vízállásának. A Ferenc-csatorna szórvány öntözőrendszer vízellátása a Ferenc-tápcsatornán keresztül biztosítható.


Nemzetközi egyezmények ill. a Baja-Bezdáni csatorna (Ferenc-tápcsatorna) közös üzemeltetési szabályzatában foglaltak alapján, ha a Duna apadó vízállása eléri a Ferenc-tápcsatorna vízszintjét, akkor a vízbeeresztő zsilipet el kell zárni, ezek után a csatorna gravitációs vízbetáplálása megszűnik. Amikor a Ferenc-tápcsatorna vízszintje a Sebesfoki zsilipnél 83,59 m.Bf. szintre csökken a csatornából a vízkivételt meg kell szüntetni. Ezáltal a vízszolgáltatásban külön jogszabályok – 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 9. §-a – szerinti korlátozások bevezetésére kerül(het) sor.


Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő kizárólag öntözési hasznosítású tározó jelenleg nincs.