Közös magyar-szerb bejárás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területi illetékességéből fakadóan árvíz- és belvízvédelmi szempontból folyamatos határvízi kapcsolatot ápol Szerbia illetékes vízügyi szerveivel. Ennek keretében a két állam közti egyezmény és védelmi szabályzatoknak megfelelően a magyar és a szerb vízügyi szakemberek minden év őszén közös szemlét tartanak.

Bővebben...

XXXVI. Országos Vízrajzi Értekezlet, Kerekegyháza

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében 2014. szeptember 22-24. között Kerekegyházán került megrendezésre az XXXVI. Országos Vízrajzi Értekezletet. Az értekezleten az ország 12 vízügyi igazgatóságának, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a szakemberei vettek részt.

Bővebben...

Kadia Ó-dunai tározó ünnepélyes átadása

2014. szeptember 22-én került sor Hercegszántó közelében a „Sík-és dombvidéki tározók megvalósítása közfoglalkoztatási mintaprogram keretében” megépült Kadia Ó-dunai tározó ünnepélyes átadására.

Bővebben...

Szivattyútelepek felülvizsgálata

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) d) pontja, valamint a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet 6. §-a értelmében a védekezésre való felkészülés során a védekezésre kötelezettek feladata a védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések rendszeres, évenkénti felülvizsgálata.

Bővebben...

Belvízvédelmi tájékoztató - 2014. 09. 15.

A 2014. évben a védekezést megelőző időszakban a működési területünkön a hidrometeorológiai viszonyok a sokévi átlagtól jelentős mértékben eltérően alakultak, melyek a belvízi helyzetek kialakulása szempontjából döntő jelentőségű tényezőként szerepeltek.

Bővebben...