II.fokú belvízvédelmi készültség az Érsekcsanádi szivattyútelepen

A Dunán levonuló árhullám következtében  a Sárközi I. számú főcsatornából a gravitációs kivezetési lehetőség Érsekcsanádnál megszűnik.  A főcsatornán az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a belvízszintek jelentősen megemelkedtek, elöntéseket okoznak, valamint épületeket veszélyeztetnek, ezért Telkes Róbert védelemvezető 2014.10.26-án 06:00 órától II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el az Érsekcsanádi szivattyútelepre a belvizek szivattyús átemelése érdekében.

I.fokú belvízvédelmi készültség az Újsolti szivattyútelepen

Az elmúlt napok csapadékos időjárása (55-70mm) következtében a 03.03. Kunszentmiklósi belvízvédelmi szakasz területén a csatornák vízszintjei tovább emelkedtek, az V. sz. csatornán és mellékcsatornáin meghaladták a mértékadó szinteket. A környező mezőgazdasági területek és Ujsolt település belterületének mentesítése  érdekében az Újsolti szivattyútelepre Telkes Róbert védelemvezető I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el 2014.10.26 06:00 órától.

II.fokú belvízvédelmi készültség a Kunszentmiklósi szivattyútelepen

Az elmúlt napokban lehullott jelentős mennyiségű csapadék következtében a XXX. sz. csatorna és a Duna-völgyi főcsatorna vízszintjei megemelkedtek, szinte teljes hosszban meghaladták a mértékadó szinteket. A Duna-völgyi főcsatorna alsó szakaszának mentesítése érdekében kértük a KÖDUVIZIG-től a határzsilipek zárását, Telkes Róbert védelemvezető  II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a Kunszentmiklósi szivattyútelepre 2014. 10.23 06:00 órától, valamint I. fokú belvízvédelmi készültséget a D-III. és Vadas szivattyútelepekre.

I.fokú belvízvédelmi készültség a Karapancsai szivattyútelepen

A Margittaszigeti belvízrendszerben a vízszintek folyamatosan emelkednek, jelentősen meghaladják a mértékadó szinteket, veszélyeztetve a belvízelvezetést Homorúd, Ujmohács, Sárhát Hercegszántó községek területéről. A területen működő mezőgazdasági üzemek és gazdálkodók a vízelvezetés biztosítása érdekében kérték a főcsatorna vízszintjének csökkentését, ezért Telkes Róbert védelemvezető a Karapancsai szivattyútelepre 2014.10. 22-én 07:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Árvízvédelmi főművek őszi felülvizsgálata az ADUVIZIG területén

Minden év októberében kerül sor az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Duna bal parti 03.03., 03.02., 03.01. azonosítószámmal jelzett árvízvédelmi szakaszok éves felülvizsgálatára, melyek során ellenőrzésre kerül a védművek állapota, azok műtárgyai és tartozékai, a védekezésben használt eszközök, berendezések és felszerelések. A felülvizsgálat végrehajtását, annak módját és feladatköreit jogszabály írja elő.

Bővebben...