Dunai jégvédekezés - háromoldalú előkészítő találkozó

Az idei évben Magyarország adott otthont a dunai jégvédekezési központi és helyi összekötők háromoldalú előkészítő találkozójának, amit Baján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Deák Ferenc zsilipi konferenciatermében tartottak.


A találkozó előzményei:

Igazgatóságunk területi illetékessége miatt aktív résztvevője a már több mint 50 éves magyar-szerb vízgazdálkodási együttműködésnek, amely állandó kötelezettségekkel jár.

Az Egyezmény alapján kidolgozásra kerültek a szakterületenkénti szabályzatok, melyek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a határ menti és a határ által metszett vízfolyások és vízrendszerek közös érdekű szakaszaira vonatkozó árvíz, belvíz és jégtorlódás elleni védekezési Szabályzat. A közös érdekeltségű szakaszokon jelenleg is e szabályzatnak megfelelően történik minden vízkárelhárításhoz kapcsolódó, közös védekezés.

A közös érdekű Duna-szakasz folyószabályozási és jégvédekezési kérdéseinek megtárgyalása, illetve az együttműködést szabályozó dokumentumok előkészítése – figyelemmel arra, hogy a Duna Magyarország alatti szakasza határfolyó - háromoldalúan történik Magyarország, Szerbia és Horvátország között.

 

Jégvédekezési szempontból a magyar, szerb és horvát közös érdekű Duna-szakasz Dunaföldvártól (1560 fkm) Vukovárig (1333 fkm) terjed. Ezen a szakaszon a Felek a jégvédekezést összehangoltan, egymást folyamatosan tájékoztatva végzik. Mivel a Szerb Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a mai napig nem köttetett meg a vízgazdálkodási egyezmény, a védekezéssel kapcsolatos koordinációs feladatokat a magyar Fél látja el.

A Baján december 3-4. között zajló találkozón a felek központi és helyi jégvédekezési összekötői gyűltek össze, hogy előkészítsék az előttük álló 2013/2014 téli időszak esetleges jégvédekezési feladatait. Az összejövetel során a három fél ismertette a meteorológiai szervek által készített hidrometeorológiai előrejelzéseket, melyek alapján nem zárható ki egy esetleges jégvédekezés lehetősége. Az előrejelzések prezentálása után a résztvevők megállapodtak és egyességre jutottak az esetleges jégvédekezés főbb kérdéseiben. Mivel Szerbia és Horvátország a közös érdekű Duna-szakaszra nem tud jégtörőhajót biztosítani, a határ alatti szakaszon is a magyar jégtörőhajók bevetésére alapozott a jégvédekezés. A jegyzőkönyvben rögzítésre került az országhatár-Vukovár közötti Duna-szakaszra előrelátott magyar jégtörők összetétele, jellemző műszaki paramétereik és egységáraik, illetve a közös védekezés egyéb szabályozási kérdései.