A Baja-bezdáni csatorna rekonstrukciós tervezése

Programismertető


Nyitókonferencia


RPBC Supplies tender Dossier - modified

"Eszközök szállítása a Baja-bezdáni csatorna mennyiségi és minőségi monitoringjához" tárgyú ajánlati felhívás (ADUKÖVIZIG/PRAG/2011/0001) beadási határideje megváltozott. A részleteket lásd a módosított tenderdossziéban!
Deadline for submission of the tender "Supply of instruments for quality and quantity monitoring of Baja-Bezdan Canal" (ADUKÖVIZIG/PRAG/2011/0001) has changed. Find the details in the modified tender dossier!