Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben

Igazgatóságunk a Dél-alföldi Régió Operatív Program "Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések" pályázati konstrukció keretében megvalósítja a Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben című projektet, melynek az Európai Unió és a Magyar állam által nyújtott támogatási összege: 2 991 019 750 Ft.

 

A projekt keretében a következő munkálatokat kívánjuk megvalósítani:

 • DVCS torkolati szivattyútelep rekonstrukciója

 • Hercegszántói szivattyútelep rekonstrukciója

 • Kunszentmiklósi szivattyútelep rekonstrukciója

 • Sárközi vízrendszer főcsatornáinak rekonstrukciója

 • Solti-árapasztó rendszer fejlesztése

 • Dél-Duna-völgyi vízpótló művek fejlesztése

 • Tározó fejlesztés a Kígyós vízrendszerben.


A projekt megvalósítása lehetőséget ad a vízkészletek megtartására, az ár- és belvizek biztonságos levezetésére, valamint vízpótlási lehetőséget biztosít, így hozzájárul a vízminőség javulásához, a vízellátás biztonságának növeléséhez. Cél az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészlet álljon rendelkezésre az emberi tevékenységek és a természeti folyamatok számára, valamint a táji rendszerekben kárt okozó, felesleges vizekkel való gazdálkodás feltételei javuljanak a tározás eredményeként. A Projekt megvalósulása egyaránt érinti a térség lakosságát, vállalkozásait, a természeti és települési környezetet. A népességmegtartó képesség javítása a hosszú távú fejlődés záloga, mivel munkaerőt biztosít a helyi erőforrásokra épülő gazdasági fejlesztések megvalósításához.

 

 

A projekt kronológiája

 

Befejeződtek a II. részkör munkálatai – 2013. március 25.


A II. részkör munkálatai alatt elkészült a Mátételkei tározó, a Sárközi vízrendszer főcsatornáinak rekonstrukciója, a Solti-árapasztó rendszer fejlesztése és a Dél-Duna-völgyi vízpótló művek fejlesztése. A kivitelező ez év februárjában a létesítményeket készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. március 25-én eredményesen befejeződött, a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások folyamatban vannak.


Befejeződtek az I. részkör munkálatai - 2012. november 28.


Az I. részkör munkálatai alatt elkészült a Duna-völgyi-főcsatorna torkolati szivattyútelep rekonstrukciója, valamint a hercegszántói –és a kunszentmiklósi szivattyútelepek felújítása. A kivitelezés határidőre, terv szerint került megvalósításra. A műszaki átadás-átvételi eljárások befejeződése után kerül sor még december és január hónapokban az ünnepélyes átadókra.

 


Vállalkozói szerződések megkötése - 2012. március 2.


A "Vizek mennyiségi és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben" tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2010-0001 jelű projekt keretében a szükséges tervezési és építési munkák elvégzésére a Fővállalkozó egy közbeszerzési eljárásban, két részajánlati körben került kiválasztásra.
A pályázat 1. és 2. részének nyertes Fővállalkozója az AKTÍV IPARI ÉPÍTÉSIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
A közbeszerzési eljárás ütemezésének megfelelően az 1. részre vonatkozó Vállalkozási szerződés 2012. január 27-én, míg a pályázat 2. részére vonatkozó 2012. március 2-án került aláírásra. A Projekt keretében az alábbi munkálatokat végezzük:

Az 1. rész munkálatai:

DVCS torkolati szivattyútelep korszerűsítése:

 • szivattyúház (15,0 x 9,4 m területfoglalású) magastető-ráépítés, épület felújítás,

 • kétszintes üzemviteli épület (125 m2) építése,

 • szivattyútelep (11,0 m3/s kapacitású) gépészeti berendezéseinek korszerűsítése,

 • energiaellátás, elektromos berendezések korszerűsítése, távjelzésű rendszervezérlés kiépítése,

 • távjelzésű monitoring kiépítése,

 • uszadékfogó és kiszedőhely kialakítása a szivattyútelep előcsatornáján,

 • szívóaknák előtti gerebek korszerűsítése,

 • kapcsolódó mederszakasz (16,0 m3/s kapacitású) és szivattyútelep területének rendezése,

 • kiviteli tervek elkészítése.Hercegszántói szivattyútelep korszerűsítése:

 • szivattyúház (19,6 x 8,1 m területfoglalású) épület felújítás,

 • üzemviteli épület (154 m2) és tároló épületek (38 m2+15 m2) felújítása,

 • szivattyútelep gépészeti berendezéseinek korszerűsítése, fagázas berendezés repasszítása,

 • új szivattyúkapacitás (0,50 m3/s) kiépítése belvízátemelés céljára,

 • energiaellátás, elektromos berendezések korszerűsítése, távjelzésű rendszervezérlés kiépítése,

 • távjelzésű monitoring kiépítése,

 • műtárgy, kapcsolódó mederszakasz és szivattyútelep területének rendezése,

 • 1,8 km hosszú üzemi földút stabilizálása,

 • kiviteli tervek elkészítése.Kunszentmiklósi szivattyútelep korszerűsítése:

 • szivattyúház (15,0 x 8,4 m területfoglalású) épület felújítás, magastető ráépítés,

 • szivattyútelep gépészeti berendezéseinek korszerűsítése,

 • energiaellátás, elektromos berendezések korszerűsítése, távjelzésű rendszervezérlés kiépítése,

 • távjelzésű monitoring kiépítése,

 • uszadékfogó és kiszedőhely kialakítása,

 • kapcsolódó mederszakasz és szivattyútelep területének rendezése,

 • kiviteli tervek elkészítése.A 2. rész munkálatai:

Völgyzárógátas tározó (940 000 m3) és kapcsolódó létesítményei építése a Mátételkei-Kígyós csatornán Bácsalmás és Mátételke közigazgatási területén:

 • völgyzárógát és mellékelzárások építése szerkezetes illetve homogén kialakítással (térfogat összesen 50 000 m3),

 • üzemi vízszintszabályozó műtárgy (1,5 x 1,5 m) és árapasztó építése,

 • távjelzésű vízszintészlelő berendezés telepítése,

 • stabilizált földút építése 6,5 km hosszúságban,

 • tározót keresztező földúthoz töltésépítés és 2,0x2,0 m-es áteresz a Mátételkei-Kígyós 4+480 szelvényében,

 • tározóhoz kapcsolódó csatornák torkolati műtárgyainak építése,

 • távjelzésű vízhozammérő műtárgy építése a Mátételkei-Kígyós 8+060 szelvényében,

 • hidrometeorológiai állomás telepítése a tározó térségében,

 • kiviteli tervek elkészítése.Sárközi vízrendszer főcsatornáinak rekonstrukciója:

 • Sárközi-I. főcsatorna (5,0-8,4 m3/s) kotrása 50,4 km hosszúságban,

 • Sárközi-II. főcsatorna (3,5-5,5 m3/s) kotrása 22,8 km hosszúságban,

 • a kotrással érintett szakaszon található 7 db zsilipes műtárgy szükség szerinti rekonstrukciója, távjelzős vízállásészlelők telepítése,

 • vízhozammérő műtárgy építése a Sárközi-I. főcsatorna 0+045 szelvényében,

 • vízhozammérő berendezés telepítése a Vajastoroki-csatorna 0+760 szelvényében,

 • vízhozammérő berendezés telepítése a Foktői szivattyútelep előcsatornájában,

 • kiviteli tervek elkészítése.A Dél-Duna-völgyi vízrendszer vízpótló műveinek fejlesztése keretében a Foktő-Barákai dunai vízkivételi mű fejlesztése:

 • meglévő alépítménybe 2 db 1 m3/s kapacitású búvárszivattyú beépítése, rendszerbe állítása,

 • kiviteli tervek elkészítése.Solti-árapasztó rendszer fejlesztése:

 • XXX. csatorna (4,0 m3/s) kotrása 1,1 km hosszúságban,

 • XXXI. csatorna (4,0 m3/s) kotrása 5,9 km hosszúságban,

 • Kígyós-ér mellékág csatorna (4,0 m3/s) kotrása 7,7 km hosszúságban,

 • Kiskunsági-főcsatorna (15,0 m3/s) kotrása 1,2 km hosszúságban,

 • Fűzvölgyi-főcsatorna (9,2 m3/s) kotrása 25,1 km hosszúságban,

 • XXXI. csatorna 6+630 szelvényében betétgerendás zsilip építése,

 • zsilipes műtárgy rekonstrukciója a Fűzvölgyi-főcsatorna 39+246 cskm szelvényében,

 • zsilipes műtárgy rekonstrukciója a DVCS 97+048 cskm szelvényében,

 • távjelzős vízállásészlelők telepítése 6 db műtárgynál, 2 db műtárgynál zsilipállás távjelző beépítése,

 • Solti-árapasztó csatorna mederbővítése 0+000 - 3+500 cskm szelvények között 1,9 m3/s-ról 6,0 illetve 8,0 m3/s-ra, az érintett műtárgyak (5 db) átépítése,

 • Solti-árapasztó csatorna 0+067 cskm szelvényében (dunai torkolatnál) 2 m3/s kapacitású belvízátemelő szivattyútelep komplett (energiaellátás, vezérlés, monitoring) kiépítése,

 • Solti-árapasztó csatorna 0+067 cskm szelvényében meglévő műtárgy bontása és 8 m3/s kapacitású zsilipes műtárgy építése,

 • meglévő átereszek bontása és 8 m3/s kapacitású átereszek építése a Solti-árapasztó csatorna 0+401, és 1+689 cskm szelvényeiben,

 • meglévő MÁV áteresz és zsilip bontása és 6 m3/s kapacitású zsilipes MÁV áteresz építése a Solti-árapasztó csatorna 3+187 cskm szelvényében,

 • kiviteli tervek elkészítése.


Mellékelt kép megtekintése

 


Támogatási szerződés megkötése - 2011. március 28.


A projektre vonatkozó támogatási szerződést 2011. március 28-án írta alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró DARFÜ (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség nonprofit Kft.), mint Közreműködő Szervezet és az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint Kedvezményezett.

A Projekt-megvalósulás kezdetének időpontja: 2012. március 2. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. december 11. A tervezett összköltség: 2.991.019.750.- Ft, a támogatás mértéke 100%. A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


Rendezvények

 

Nyitórendezvény - Emlékeztető

nyitorendezveny_1.jpgnyitorendezveny_2.jpgnyitorendezveny_3.jpgnyitorendezveny_4.jpgnyitorendezveny_5.jpgnyitorendezveny_6.jpgnyitorendezveny_7.jpgnyitorendezveny_8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bajai középiskolások részére rendezett előadás - Emlékeztető

bajai_kozepisk_1.jpgbajai_kozepisk_2.jpgbajai_kozepisk_3.jpgbajai_kozepisk_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rajzpályázat - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Bácsalmás) - Emlékeztető

rajzp_vm_alt_isk_1.jpgrajzp_vm_alt_isk_2.jpgrajzp_vm_alt_isk_3.jpgrajzp_vm_alt_isk_4.jpgrajzp_vm_alt_isk_5.jpgrajzp_vm_alt_isk_6.jpg

 


Átadási rendezvény - DVCS torkolati szivattyútelep - Emlékeztető

dvcs_atad_1.jpgdvcs_atad_2.jpgdvcs_atad_3.jpgdvcs_atad_4.jpgdvcs_atad_5.jpgdvcs_atad_6.jpgdvcs_atad_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átadási rendezvény - Kunszentmiklósi szivattyútelep - Emlékeztető

kunsz_atad_1.jpgkunsz_atad_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szivattyútelepek rekonstrukcióját bemutató rendezvény - Emlékeztető

szivtelep_rek_rend_1.jpgszivtelep_rek_rend_2.jpgszivtelep_rek_rend_3.jpgszivtelep_rek_rend_4.jpgszivtelep_rek_rend_5.jpgszivtelep_rek_rend_6.jpg

 


Solti árapasztó rendszer fejlesztését bemutató rendezvény - Emlékeztető

solti_arapaszto_1.jpgsolti_arapaszto_10.jpgsolti_arapaszto_11.jpgsolti_arapaszto_2.jpgsolti_arapaszto_3.jpgsolti_arapaszto_4.jpgsolti_arapaszto_5.jpgsolti_arapaszto_6.jpgsolti_arapaszto_7.jpgsolti_arapaszto_8.jpgsolti_arapaszto_9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duna-völgyi főcsatorna vízrendszer fejlesztését bemutató rendezvény - Emlékeztető

dvcs_vizrend_1.jpgdvcs_vizrend_2.jpgdvcs_vizrend_3.jpgdvcs_vizrend_4.jpgdvcs_vizrend_5.jpgdvcs_vizrend_6.jpg

 


Tározófejlesztés a Kígyós vízrendszerben befejezését követő bemutató rendezvény - Emlékeztető

tarozofejlesztes1.jpgtarozofejlesztes2.jpgtarozofejlesztes3.jpgtarozofejlesztes4.jpgtarozofejlesztes5.jpgtarozofejlesztes6.jpgtarozofejlesztes7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zárórendezvény - Emlékeztető

zarorendezveny_1.jpgzarorendezveny_2.jpgzarorendezveny_3.jpgzarorendezveny_4.jpgzarorendezveny_5.jpgzarorendezveny_6.jpgzarorendezveny_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Galéria

Galéria


Sajtóközlemények

 

2012.04.16 - Sajtóközlemény a kotrási munkálatokról


2012.05.17 - Sajtóközlemény a nyitórendezvényről


2012.08.15 - Sajtóközlemény a Hercegszántói szivattyútelep rekonstrukciójáról


2012.08.31 - Sajtóközlemény a Kunszentmiklósi szivattyútelep rekonstrukciójáról


2012.09.06 - Sajtóközlemény a DVCS torkolati szivattyútelep rekonstrukciójáról


2012.09.21 - Sajtómegjelenés a Solti-árapasztó rendszer fejlesztéséről


2012.10.03 - Sajtóközlemény a Kígyós vízrendszer tározó-fejlesztéséről


2013.07.11 - Sajtómegjelenés - Tározófejlesztés a Kígyós vízrendszerében


2013.09.17 - Sajtóközlemény a zárórendezvényről


2013.10.09 - Sajtómegjelenés a zárórendezvényről

 


Kiadványok

 

Általános tájékoztató


Kunszentmiklósi szivattyútelepről készített kiadvány


DVCS torkolati szivattyútelepről készített kiadvány


Hercegszántói szivattyútelep rekonstrukciójáról készített kiadvány


Solti árapasztó rendszer fejlesztéséről készített kiadvány


Sárközi vízrendszer főcsatornáinak rekonstrukciójáról készített kiadvány


Dél-Duna-völgyi vízpótló művek fejlesztéséről készített kiadvány


Tározófejlesztés a Kígyós vízrendszerében létesítéséről készült kiadvány

 


Elérhetőség

A Projekttel kapcsolatos információk elérhetősége:

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.
Bencsikné Fábik Éva
Tel.: 79/525-133
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  


Nyílt nap

 

Nyílt nap


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.