Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett megnevezése: Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint konzorciumvezető; valamint az ÉDUVIZIG, ADUVIZIG, KDVVIZIG, NYUDUVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG mint konzorciumi tagok
Projekt címe: Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
Szerződött támogatási összeg: 13.171.128.349,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A hazai vízgazdálkodás infrastruktúrájának gerincét a vízgazdálkodási műtárgyak képezik. A projekt az állami tulajdonban és vízügyi kezelésben (vízügyi igazgatóságok) lévő műtárgyak átfogó rekonstrukcióját készíti elő, amely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemszerű működése és fenntartása.
A meglévő állami kezelésben lévő vízépítési nagyműtárgyak állapotának átfogó rekonstrukciós felülvizsgálata és sorrendbe állítása állapotuk, és a környezetükben betöltött szerepük alapján, alapozza meg a rekonstrukcióra kiválasztott létesítmények körét. Az értékelés alapján a magasabb pontszámot kapott műtárgy rekonstrukciós igénye a legsürgetőbb. A rangsorolás alapján rekonstrukcióra jelölt nagyműtárgyak végleges listája: Kiskörei vízlépcső, Deák Ferenc-zsilip, Dunakiliti vízlépcső, Kvassay zsilip (csak a hajózsilip), Nicki duzzasztó, Góri tározó zsilipje, Nyugati főcsatorna beeresztőzsilip.
A kiválasztott műtárgyak vasbeton, beton szerkezeteinek, acélszerkezeteinek, villamos és irányítástechnikai berendezéseinek, emelőberendezéseinek, darupályáinak, gépészeti berendezéseinek részben vagy egészében történő rekonstrukciója, fejlesztése, cseréje történik meg, ahol szükséges kiegészítő gépészeti szerkezetek beépítésével.


A projektben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi projektelemmel érintett:

 

Deák Ferenc-zsilip rekonstrukciója


A Deák Ferenc-zsilip a Duna balpárti árvízvédelmi fővédvonalban, a 03.01. Baja-Margittaszigeti árvízvédelmi szakasz 47+742 tkm szelvényében a Baja-Bezdáni-csatorna felső torkolatánál helyezkedik el.
A zsilip a Kamarás Duna-ágat a Baja-Bezdáni-csatornával köti össze. Hajózsilipből és vízbeeresztő zsilipből áll.
A zsilip az 1870-es években épült falazott szerkezet, az első felújítására, átépítésére 1930-32 között került sor.

 


Deák Ferenc-zsilip1932. évi felújítása


A rendszeres évi karbantartási munkák elmaradása miatt a zsilip nem felelt meg az árvízvédelmi biztonságnak, ezért 1942-43-ban Lampl Hugó tervei alapján felújítási munkákra került sor. Az 1956 évi jeges árvíz erősen igénybe vette a műtárgyat.

 

 
1956-os árvíz

 

A műtárgy 1960-61-ben átalakításra került. Az 1965. évi nagy dunai árvíz, valamint a kisebb árvizek és jeges időszakok miatt a zsilip állapota ismét erőteljesen leromlott.


A beruházás indokoltsága:


A műtárgy árvízi fővédvonalban helyezkedik el, árvízvédelmi szempontból országos jelentőségű. A Deák Ferenc-zsilip Magyarország egyik legrégebbi, 140 éves, ma is üzemelő vízépítési műtárgya.
A létesítmény üzemképes állapotban van, noha mind az épített szerkezetei, mind az elzáróberendezései számos károsodást mutatnak. E károsodások azonban javíthatóak és egy átfogó rekonstrukcióval a létesítmény még sokáig üzemben tartható. Életkorából és műszaki állapotából következik, hogy az állapot megőrzés szempontjából a műtárgy sürgős beavatkozást igényel.
A rekonstrukciós munkák során a károsodások javításra kerülnek az alábbiak szerint: beton-, vasbeton szerkezetek, tégla falazatok felújítása, elzáró szerkezetek javítása, felújítása, emelő berendezések korszerűsítése, mederburkolatok felújítása, korszerű mérőberendezések beépítése.
 

 


Deák Ferenc-zsilip jelenleg